डेमनडौरा सोमक जीवन

डेमनडौरा सोमक जीवन

10004068_1190081394350400_5100134663803403193_n

सोम डेमनडौरा
सोमक जीवन चुनौतिपुर्ण, सिकाई व अवसर
१. २०५६ सालम एसएलसी पास कर्नु गाउँक सरकारी स्कुलमसे । बाबक इच्छा बरवार मनैया बनाक सरकारी जागिर खवैना, मस्टर्वनक सुझाब बिज्ञान पह्रैना आपन इच्छा पछ्गुरल समाज सुधर्ना रह । सायद म्वार इच्छा चाहना जित्गैल । मानबिकी स्रकाय लेक समाज बुझ खोज्नु ।
२.आर्थिक स्थिति कम्जोर हुइलक कारण १२ कक्षा पहर्टी पहर्टी पह्रैना काम व बन सेक्नु ना आपन पह्राई गुणस्तर बनाई सेक्नु ।
३. पह्राई पुरा निहुइल् रह, जागिर पैल निरहु । भ्वाज कर्डर्नु । थप जिम्मेवारी बहर्गैल् । कहुँ थप समय खेल्क डिह सेक्ना वातावरण बिगरगैल ।
४. आपन समाजक अवस्था बुझ्टी गैनु । भाषा संस्कृति व साहित्यम झुकाब बह्रल् । रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन व पत्र पत्रिका प्रकाशन से भाषिक सांस्कृति व साहित्यिक विकास हुइ सेक्ना डगर डेख्क उहँर्य लग्नु । प्याट् परिवार पल्ना कारणले डुनु क्षेत्र व्यवसायिक बनाई निसेक्गैल । खाली इच्छा, चाहना व रहर मेटैना जसिन बनल् ।
५. अकल्हे करल् से सामुहिक व संस्थागत करल् काम बल्गर व दिगो रहठ् । काम सफ लबनैना सहज फे रहठ् । यि सिकाई ले कैय मेरिक कैयौठो संस्था खोल्क चलागैल । कौनो सुटल बा । कानौ निंदाइल बा । कौनो ओंघाइटा व कौना जम्हाइटा । कौना बल कै कै न्याँगटा ।
६. यि ब्याला गैर सरकारी संस्थाम अस्थायि जागिर बा । आपन ब्यवसाय नि हो । यि बाहेक आम्दानिक अउर डगर बनाई निसेक्गैल । लर्का बहर्टी बाट । हुँकन्हँक लाग चहना आवश्यक आर्थिक सञ्चय व आयआर्जनक डगर बनाई निसेक्गैल हो ।
७. गाउँम डाई बाबा छावा कैह्या पैसा कमाई व डिन्चे धना फर्ना जग्गा किनी कैख अश्या लग्टी बाट । आपन हालत जुन शहरम न्वा ट्याल किन्नाम ठिक्क हुइठ् ।
अट्रा हुइटी हुइटी फे म्वार मन निराश व हतोत्साही नि हो ।
१. मै रेडियो व पत्रपत्रिका प्रकाशन करबेर ढ्यार मनैन्हँक मैया पैनु । सामाजिक सम्बन्ध बह्रल् । यि सम्बन्ध म्वार सम्पत्ति हो ।
२. साहित्यिक क्षेत्रम गुरु हुकन सम्मान कर सिख्नु । हुकहन से ज्ञान पैनु । आग बहर्ना उपाय पैनु । कुछ संघर्यन सिखैनु । यि दुनु बर्ग म्वार लाग कबु निमेट्ना सम्बन्धक सम्पत्ति हुइट । हिंक्र आपनहँ समस्या परल ब्याला तन मन व धन डेना तयार रठ ।
३. मौका मिलल् ब्याला कुछ मनैन मजा गुण व सकरात्मक हुइना, विकास कर्ना उपाय साँटासाँट कर जन्ल बाटुँ । ज्याकर कारण किऊ आघ बहर्ना उपाय डेख्ल बाट । असिक हमार समाजम कुछ विकास, परिवर्तन हुइठ् । देश निर्माणक लाग यि एकठो घरम ईंट्टा थपल महशुस हुइठ् । जौन महिका सन्तुष्ट बनाइठ् ।
४. मै स्याकट् सम् सकरात्मक, सहनशील ओ सहानुभूति डिह सेक्ना क्षमता बनाई सेक्ल बाटु । लउव डगर, लउव अभियान व लउव सोंच बनाई सेक्ना बिचारशील हुइ सेक्ल बाटुँ । परिवार व देशक लाग स्वस्थ व इमान्दार, अनुशासित, क्रियाशिल जनशक्ति बन स्याकल् बाटु । यि बातले मही आत्म सन्तुष्टि व मनम शान्ति लानठ् ।
५. डाई बाबा, परिवार व लर्का पर्कन्हँक लाग धन कमाई निसेक्ल से फे हुँकन्हक लाग सभ्य, शिक्षित व संस्कारी छावा, ठर्वा व अभिभावक हुई स्याकल् बाटु । यि चिज मही समाजम गर्व साथ जीय सेक्ना आत्मबल डेल बा ।
६. जहाँ ठे समस्या आइठ्, वहाँ ठे हरेक बार मही सिकाई हुइठ् सुधार कर्ना । यि मामला क बारेम मही जानकारी बा । अर्थात असफलता कलक सफलता क डगर फछ्र्वार बनाइक लाग आइठ् कना ज्ञान बा । यिह कारण महिका कौनो चिज असम्भव नि लागठ् । मजा कामक लाग समपना डेखैना प्रोत्साहित करठ् ।
अवसर
१. आपनहँ कैय क्षेत्रक अनुभव हाँशिल कैसेक्लक ओर्से ऊ क्षेत्रम सहज भिज सेक्ना व काम कर सेक्ना होसेक्लक ।
२. कहुँ रोजगारक लाग ढ्यार समय अश्या लाग निपर्लक ।
३. आपनहँ अनुभबी बनासेक्लक ओर्से कौनो ठाऊँम फे सहज अवसर मिल्ना ।
उहमार म्वार निष्कर्षः
चुनौति बिना, समस्या बिना, असफलता बिना क जीवन का? जिन्दगी से जीन भागो । यिहिंका अप्नाऊ । जहाँ चुनौति व समस्या, वहाँ सम्भावना व समाधान । जीवन कलक यिह हो । निराश से नाही खुशी से जिन्दगी जियी ।
धन्यबाद

सोम