आगिल होलि

आगिल होलि
 
ठन्हवाम मर्वाम देउटा पजैटि आगिल होलि |
सर-सामा अन्दिक पिठा जुटैटि आगिल होलि ||
 
कर्या, लाल, काइल , पियर, हरड्यार, गुलाबि |
धिउर रङगक पोक्या फुटैटि आगिल होलि ||
 
भौजि-डिउरा, दिदी- बहिन्या, सजनि- सजना |
मैगर सुमधुर मैयाँ मिठ लुटैटि आगिल होलि ||
 
मटावक घरम सक्कुजे गन्यारिम आगि बराक |
अन्दिक रोटि सुरिक सिकार खुवैटि आगिल होलि ||
 
आफन्ट इष्टमित्र सङग भेटघाट कर्टि गाउघर |
अन्धकारक सक्कु डिया बुटैटि आगिल होलि ||
 
 
विष्णु कुसुम
घोराहि ४ दाङ ।