खाना नपुग्ने पिडित समुदाय धेरै छन् यहाँ

खाना नपुग्ने पिडित समुदाय धेरै छन् यहाँ

खाना नपुग्ने पिडित समुदाय धेरै छन् यहाँ,
धनीका एक गरीबका सजाय धेरै छन् यहाँ,

ठिकै लाग्छ उद्देश्यहरू, जनताकै लागि भन्छन्,
जनतालाई नै दुःख दिने निकाय धेरै छन् यहाँ,

ठाउँ अनुसार तन्दुरुस्त, बलिया, निर्मुल होलान्,
दिन दुःखी, रोगी अनि असहाय धेरै छन् यहाँ,

मान्छेकै घरमा मान्छे दास बन्छ र धोखा खान्छ,
साहस दिने दोषीका लागि प्रायः धेरै छन् यहाँ,

लुट्नसम्म लुट्छन्, दलाली किसिम किसिमका,
काम उही तरीका फरक व्यवसाय धेरै छन् यहाँ,