खोइ कैसिक लसरीमे, कसल बाटु बाबा ।

खोइ कैसिक लसरीमे, कसल बाटु बाबा ।

खोइ कैसिक लसरीमे, कसल बाटु बाबा ।
जेलके भिट्टर इराकमे, फसल बाटु बाबा ।

राटडिन उठाइल, हाठम गोरम हड्कडी,
भुलाइल साट डिनके, हेगासल बाटु बाबा ।

डया न मैँया इराक डेसम, बिना कसुरके,
ठेउनीसम हिला, कोठम ढसल बाटु बाबा ।

आउ बचाउ नि टो मराटु, सर्जे डेसके लग,
सेक्बो कलेसे करो, घरे आवासल बाटु बाबा ।

हमार गरीबी हो, पैसाके लग आनल आझ,
घर ओ परिवारके लग, असल बाटु बाबा ।
** लाहु राम थारु भजनी