गजल

गजल

आज ऐसीन फे

तीन लोक चौध भवन जन्ना मनै खोजतु
चारू धाम जोर डवन जन्ना मनै खोजतु॥

काटाकाट मारामार हुईतीबा मनै मनै मा
मातृ पितृ वायु पवन जन्ना मनै खोजतु॥

जह्रीया गुरवाक झुठ्ठा मन्तर कौन काम?
मैया मनौती गुरसुरावन जन्ना मनै खोजतु॥

नौ नौ स्वाद बोकल अंगरी चाट पोंछ खवैना
चौरासी बेञ्जन तिनातावन जन्न मनै खोजतु॥

धेर हुईगिनै बिरबन फट्राङ्ग बतुईया जमात
सत वाणी जमैना जावन जन्न मनै खोजतु॥

अनुराग सायर दाह्रीवाला
खाता बर्दिया नेपाल