नै बिसर्बु बाबा

नै बिसर्बु बाबा

बहुत बा सजना,धमार गीतबास आब गैना नै बिसर्बु बाबा |
दाङ्ग छोर्क आइबेर बाज्यक गाईल मैना नै बिसर्बु बाबा ||
~~~~~~~~
कत्रा चम्पन लाग पर्बत्वा खर्या बन्कस काट जाइबेर |
जानल बाटुं गुँथ गाँठी पारके घर छैना नै बिसर्बु बाबा ||
~~~~~~~~
बर्खाम खेत्वा लगैना,साहाम दाना,गुडा बोक्ना सहेर्ना |
थारुनहक काँज कप्वा,दर्या भात खैना नै बिसर्बु बाबा ||
~~~~~~~~
बर्खा सेकके हर्धावा,कत्नी सेकके औली,दौनीम पेन्द्या |
बर्धाभैँसन माली जोर्के गोहूँ धान दैना नै बिसर्बु बाबा ||
~~~~~~~~~
हेराइत जाइता नाचखोर मरत जाइता पुजा आँटी |
पूरान पुर्खन खोजक संस्किर्ती बचैना नै बिसर्बु बाबा ||

 

सुमित रत्गैंयाँ
रैकवार बिचवा १ मज्गैं कन्चनपुर