एक्लै त्यो फुलहेर्दै खुट्टा तानेर नबस

एक्लै त्यो फुलहेर्दै खुट्टा तानेर नबस

एक्लै त्यो फुलहेर्दै खुट्टा तानेर नबस ।

कोइ पनि छैन मेरो भनि ठानेर नबस ।

 

हामी नेपाली हो आफ्नै संक्कार छ ,

त्यो अंग्रेजी दिवसमा चिन्ता मानेर नबस ।

 

हिरालाल चौधरी धनगढी २, कैलाली