ताल पर्छ भने

ताल पर्छ भने

भेट हुन्छ एकदिन ताल पर्छ भने !
दिन महिना जोड्ने साल पर्छ भने !

नजिक हुदा टाढा भाग्ने तिमी पनी !
आउछौ नजिक मायाँ जाल पर्छ भने !

अनु चौधरी अन्जना
प्रदेशिको आँगन बाट