ताल पर्छ भने

ताल पर्छ भने

भेट हुन्छ एकदिन ताल पर्छ भने !
दिन महिना जोड्ने साल पर्छ भने !

नजिक हुदा टाढा भाग्ने तिमी पनी !
आउछौ नजिक मायाँ जाल पर्छ भने !

अन्जना चौधरी
प्रदेशिको आंगन बाट

बहुत खोज्नु तुहिन कहु भेताइ नि सेक्नु !
मनके भित्तर के सम्झना मेताइ नि सेक्नु !

जब मिल्लो जिन्दगी आधा हुइल बेला !
भरल तुहार दिल मे मै अताइ नि सेक्नु !