प्रदेशीको जिन्दगी

प्रदेशीको जिन्दगी

मान्छेको जिन्दगानी बगेको खोला रहेछ
सायद दुखी गरीबको यस्तै चोला रहेछ

साहुको ऋण तिर्छु भनी प्रदेशीएका युबा
बाकसमा आफु साथमा एउटा झोला रहेछ

सुमित रत्गैंयाँ
धनगढी कैलाली