मुक्तक

मुक्तक

आज शनिच्चरहो अटवार नासम्झ्यौँ ।
एकचुटि पिलेनु मटवार नासम्झ्यौँ ।

बचपन से पिठु मै पुरानि आडट हो मोर
गफ कर्ना माहिर बाटु फेर नटवार नासम्झ्यौँ ।

तुलाराम सनम 

पथरैया ३ अमैरी, कैलाली

 

डिन डुप्हर ओ विहान फरक बा ।
काम कर्तव्य ओ निशान फरक बा ।

मनैन के जिन्दगि दैबके खेल नाहो
टु मुबो मै मुवम बस चिहान फरक बा ।

तुलाराम सनम 

पथरैया ३ अमैरी, कैलाली