मैं ग्वारा ठह्र्याक उठल बाटु सुटल जिन सम्झो ।

मैं ग्वारा ठह्र्याक उठल बाटु सुटल जिन सम्झो ।

मै ग्वारा ठह्र्याक उठल बाटु सुटल जिन सम्झो ।
पानी पिएबेर आघ भिजल हो मुटल जिन सम्झो।
पहिचानले लाग गाउँ – गाउँ बस्टी – बस्टीसे उठि,
फुस्सर ढ्याबर करैल करम फुटल जिन सम्झो।

#डियर अबिरल