मैयक बिहीन काँपिम छिट्ना कलम हुइल बा

मैयक बिहीन काँपिम छिट्ना कलम हुइल बा

मैयक बिहीन काँपिम छिट्ना कलम हुइल बा ।

यी दुनियम सँग जिएकलाग नै जलम हुइल बा ।

बस तुँ मोर बातेक एकिन करदेउ प्यारी,

हर दर्दमन तोहार याद नै मोर मलम हुइल बा ।।

 

हिरालाल चाैधरी, धनगढी २ कैलाली