‘म’ जस्ता हजारौं युवा बरु खाँडी पसेका छन

‘म’ जस्ता हजारौं युवा बरु खाँडी पसेका छन

न काम न काज पाएकाहरु खाँडी पसेका छन
पावर हुनेहरु यहीँ छन अरु खाँडी पसेका छन
‘बा’को सपना बहिनीको बिहे गरिदिने सोंचमा
‘म’ जस्ता हजारौं युवा बरु खाँडी पसेका छन

अंकर अन्जान सहयात्री
जानकी गाउँपालिका-८
जबलपुर कैलाली