रेशमप्रती समर्पित

रेशमप्रती समर्पित

थारुन् हे हेप्ना डबैना, बारबार कबसम् सरकार?
एकलौटी शाषणके, अधिकार कबसम् सरकार?
एक्ठो बघ्वा हे पिँज्रक् भिट्टर, करियाके खोड्ना,
टोर इ घिनौंना अन्याय, अत्याचार कबसम् सरकार?

अंकर अन्जान सहयात्री
जानकी गाउँपालिका-८
जबलपुर कैलाली

पुर्खौं से चल्टी आइल,नाचगान हमार हेराई नाई दी।
लेहङ्गा चोल्यम् घल्ना,अघरान हमार हेराई नाई दी।

दाङ, देउखर, कैलाली, कन्चनपुर बर्दिया मिलके।
हम्रे थारु हुइती कना, पहिचान हमार हेराई नाई दी।

अंकर अन्जान सहयात्री
जानकी गाउँपालिका-८
जबलपुर,कैलाली
हाल भारत