सपना र छोराको अवशेष

सपना र छोराको अवशेष

अधुरा सपना र छोराको अवशेष बोकेर
आउँदैछ बाकसमा सजिएर भेस बोकेर

भन्दै एक चरी आज उडेकीछ परदेशबाट
ती वृद्ध बा-आमाका लागि सन्देश बोकेर

अंकर अन्जान सहयात्री