सभ्य सभ्यता निर्माण कैना जन्तनके एकजुत खोजतु ।।

सभ्य सभ्यता निर्माण कैना जन्तनके एकजुत खोजतु ।।

यी देश हे बनाइक लाग एक सच्चा सपूत खोजतु ।
मचलबा क्रान्ति ओ भ्रान्ती यहाँ शान्तिके दुत खोजतु ।
सत्यता ओ सभ्यता मार दर्लै सभ्यता गन्धाइता छि :
सभ्य सभ्यता निर्माण कैना जन्तनके एकजुत खोजतु ।।

दिब्या प्रयासी टिकापुर