सरकार नै हो।

सरकार नै हो।

बिशाल बा अजब बा टब फेन दरबार नै हो।
नियम बा कानुन बा टब फेन सरकार नै हो।

मै तुहिन जहाँ कैद कर्के धर्ले से फेन प्यारी।
इटे सुग्घर मैयक घरके कौनो कारागार नै हो।

संगम कुश्मी।
कैलारी 8,कैलाली।