हस्ती खेल्ती जिन्दगी केक्रो लुतल देख्नु

हस्ती खेल्ती जिन्दगी केक्रो लुतल देख्नु

हस्ती खेल्ती जिन्दगी केक्रो लुतल देख्नु।
सजाइल सपना सारा केक्रो तुतल देख्नु।।
दैवाके खेल हो कि मानव जाति के दोष।
संगे जिना मुना साथ केक्रो छुतल देख्नु।।
सन्त राम चौधरी
भजनी ३ ठेकिपुर