आज म आफै मा हराएको छु !
बिगत सम्झि बर्तमान मा कराएको छु !

कसैलाई के भन्ने यहाँ सबै पराइ हुदै गर्दा !
एकान्तमा बस्दा आफ्नै छायाँ संग दराएको छु

अनु चाैधरी बलिया १ लम्की कैलाली

nlic

अाझ मै अपने अापमन हेराइल टुँ 

बिगत समझके हाँसहाँसके  बाैराइल टुँ

किहनाे का कनाहाे यहाँ सब पराइ हुइटी

अक्केली बैठी अप्ने छाँहिडेखके डाैराइल टुँ 

अनु चाैधरी बलिया १ लम्की कैलाली