सुखको सन्देश बोकेको नेउता पाएन ।

धेरै डुङ्गाहरु त ढेाँगे तर देउता पाएन ।

हेलो हाइ गर्ने धेरै साथिहरु बनाय तर,

यो मनलाई साठदिने एउटा पाएन ।

मोर जिनगिम कबु ऐसिन परल नैरहे ।

अनारी रहु दुधिया दाँत फे झरल नैरहे ।

हुइना नैहुना सम्म आरोप जो लगादेलो,

जबकि नैहुइनावला काम करल नैरहे