थोरै पिएर बस्छु ।

थोरै पिएर बस्छु ।

खै कुन उद्देश्यको लागि जिएर बस्छु ।
कहिलेकाँही फाट्छ मन सिएर बस्छु ।।

जब सिल्नै नसक्ने गरि फाटेर जाँदा,
बस सम्हानका लागि थोरै पिएर बस्छु ।।

हिरालाल चौधरी

जाने कौन कारन जिके बैठल बतु ।

फाटलमन कबु काल्ह सिके बैठल बतु ।

जब सिएनैबन्ना करके फाटे लागट,

बस सम्हारेक लाग पिके बैठल बतु ।।

हिरालाल चौधरी