ठारुवान ठरुहटको मुद्दा समाधान हुनै सकेन

ठारुवान ठरुहटको मुद्दा समाधान हुनै सकेन

 

ठारुवान ठरुहटको मुद्दा समाधान हुनै सकेन
र सरकार हाम्रो नजरमा बुद्दिमान हुनै सकेन

यसरी देश बन्दैन सरकार महासय ज्यु सुन्नुस
भने जस्तो कहिकतै पनि अनुदान हुनै सकेन

बिरेन्द्र जलन चौधरी