सुखको सन्देश बोकेको नेउटा पाएन ।

सुखको सन्देश बोकेको नेउटा पाएन ।

मोर जिनगिम कबु ऐसिन परल नैरहे ।

अनारी रहु दुधिया दाँत फे झरल नैरहे ।

 

हुइना नैहुना सम्म आरोप जो लगादेलो,

जो कि नैहुइनावला काम करल नैरहे ..

सुखको सन्देश बोकेको नेउटा पाएन ।

धेरै डुङ्गाहरु त ढाेगे तर देउटा पाएन ।

 

हेलो हाइ गर्ने धेरै साथिहरु बनाय तर,

यो मनलाई साठदिने एउटा पाएन । ।

सूर्या लाइफ नायव प्रवन्धक

हिरालाल चाैधरी

धनगढी २ कैलाली