जन्नी जात

जन्नी जात

जन्नी जात हो के जन्नीने हे आरोप लगैना चलन बा ।
सब्जे खराब आपन हे अप्नेहे मजा कहैना चलन बा ।

कैसीक ओराई लैंगिक हिंसा अब सब जहान चिन्ता बा ,
पिडित ट थारु फेन बटैं जन्निन केल सोगैना चलन बा ।

गंगा राम डँगाैरा

 अत्तरिया नगर पालिका १३ , कैलाली