मैयाके चाैकिदार

मैयाके चाैकिदार

हेर्लेउ जत्ना हेर्ना बा ई मनैया ईमान्दार बा ।
सम्पती मे गरीब तर प्यार म जमिन्दार बा ।

औरकोई आपन मनैनके बिचार ना करेउ,
तर ई जिउज्यान त हुकाहार चौकीदार बा

 

हेर जति हेनुर्छ याे मान्छे ईमान्दार छ ।

सम्पत्ती त खै प्यारमा जमिन्दार छ ।

अरूले अाफ्नाे मान्छेकाे बिचार नगर,

तर याे ज्यान त उन्कै चाैकिदार छ ।।

गंगाराम डगाैँरा अ.न.पा.१३ कैलाली