सुखाइल रुख्वक टरे फे छाया हुइसेकि ।
खेल्वारे खेल्वारे यहाँ माया हुइसेकि ।

होसकरो अपन जवानीक हजुर,
नै टे यहाँ दाया बाया हुइसेकि ।

हिरालाल सत्गाैँवा

घाेरीघाेरा न.पा.३ सर्रहिया,कैलाली

सुकेको रुखमुनि नि छाँया हुनसक्छ ।
ख्याल ख्यालमै यहाँ माया हुनसक्छ ।

होस गर जवानिको आफ्नो हजुर,
फेरि यहाँ दाया बाँया हुनसक्छ ।

हिरालाल सत्गाैँवा

घाेरीघाेरा न.पा.३ सर्रहिया,कैलाली