थारु चलनमा छोराको लवांगी पुजा भिडियो सहित

थारु चलनमा छोराको लवांगी पुजा भिडियो सहित

हिरगर संवाददाता
चैत २०७४
प्रकृति पुजारी थारु समुदाय मन लवांगी पुजा अनिवार्य पुजा मानजाइथ।बिशेष कैक चैत महिनम इ पुजा कर्ना चन बा । थारु परम्परा अनुसार अपन सन्तानके नाममन गुर्वन द्वारा यी पुजा कराजैना चलन बा ।