थारु चलनमा पित्रि सम्झने गजबको चलन

Video 👉️ Hirgar Youtube chanel & HIRA LAL CHAUDHARY CAMERA👉️ Hirgar Youtube chanel ==========================================================================

                             SPECIAL THANKS

Pream Chaudhary

Theman Chaudhary

Ram Bahadur Chaudhary

And Saraiya Gaubasi

All Friends

CONTACT INFO

►► ►Facebook Page : https://www.facebook.com/hirgar123/

 

►Gmail : hlcnepal143@gmail.com

►Whats app : 9858426633 Warning: हाम्रो जानकारी र अनुमति बिना डाउनलोड गरी अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि अरु YouTubeमा अपलोड गरेको पाईएमा प्रचालित राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ Thank You.....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *