थारु चलनमा लवांगी पुजा

हिरगर संवाददाता चैत २०७४ प्रकृति पुजारी थारु समुदाय मन लवांगी पुजा अनिवार्य पुजा मानजाइथ।बिशेष कैक चैत महिनम इ पुजा कर्ना चन बा । थारु परम्परा अनुसार अपन सन्तानके नाममन गुर्वन द्वारा यी पुजा कराजैना चलन बा । https://youtu.be/A_zXiI-YxxA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *